Akademiuddannelsen
21. august - 2. oktober 2015
Underviser: Jan Elle

Akademiuddannelsen
4. september - 11. december 2015
Underviser: Lise Bobek